Čo mi život priniesol

  • milujúceho manžela
  • dve úžasné deti
  • ako lekárka som sa poprepletala so životmi mojich pacientov
  • srdce otvorené dokorán

 

behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia.

Priebeh zamestnaní

2016 - Súčasnosť
ambulancia všeobecného lekára pre dospelých MUDr.Lucia Mačáková
2014 - 2016
Ergomed poliklinika s.r.o.
2012 - 2014
Nemocnica Košice‐ Šaca a.s. - ambulancia všeobecného lekárstva
2004 ‐ 2011
FNsP J.A.Reimana, Prešov - oddelenie vnútorného lekárstva

Kurzy a znalosti

2018 - Súčasnosť
Štúdium Tradičnej čínskej medicíny - odbor Akupunktúra
2012
Certifikát zo Školy hypertenzie
2011
Seminár z teórie tradičnej čínskej medicíny
2009
Kurz detoxikačnej medicíny
2007 ‐ 2009
Kurz francúzskej praktickej homeopatie ukončený záverečnou skúškou

Dosiahnuté vzdelanie

2013
špecializačná skúška zo všeobecného lekárstva
2011
skúška po ukončení spoločného internistického kmeňa
1997 ‐ 2003
Lekárska fakulta Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach - odbor všeobecné lekárstvo ukončený štátnou skúškou