O mne

DOSIAHNUTÉ VZDELANIE

 • špecializačná skúška zo všeobecného lekárstva 2013
 • skúška po ukončení spoločného internistického kmeňa 2011
 • Lekárska fakulta Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach 1997 ‐ 2003 odbor všeobecné lekárstvo ukončený štátnou skúškou

PRIEBEH ZAMESTNANÍ

 • ambulancia všeobecného lekára pre dospelých MUDr.Lucia Mačáková r.2018 doteraz
 • Ergomed poliklinika s.r.o. 2014-2016
 • Nemocnica Košice‐ Šaca a.s. 1.súkromná nemocnica prijatá na ambulanciu všeobecného lekárstva 2012‐2014
 • FNsP J.A.Reimana, Prešov 2004 ‐ 2011 prijatá na oddelenie vnútorného lekárstva

INÉ SCHOPNOSTI A ZNALOSTI

 • Štúdium Tradičnej čínskej medicíny odbor Akupunktúra, od roku 2018 doteraz
 • Certifikát zo Školy hypertenzie r.2012
 • Seminár z teórie tradičnej čínskej medicíny Bratislava 2011
 • Kurz detoxikačnej medicíny Dr.Joalis 2009
 • Kurz francúzskej praktickej homeopatie 2007 ‐ 2009 ukončený záverečnou skúškou

ČO MI ŽIVOT PRINIESOL

 • milujúceho manžela
 • dve úžasné deti
 • ako lekárka som sa poprepletala so životmi mojich pacientov
 • srdce otvorené dokorán