O mne

DOSIAHNUTÉ VZDELANIE

-špecializačná skúška zo všeobecného lekárstva 2013
-skúška po ukončení spoločného internistického kmeňa 2011
-Lekárska fakulta Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach 1997 ‐ 2003 odbor všeobecné lekárstvo ukončený štátnou skúškou
-Gymnázium Duklianskych hrdinov Svidník 1992 ‐ 1996

PRIEBEH ZAMESTNANÍ

-ambulancia všeobecného lekára pre dospelých MUDr.Lucia Mačáková r.2018 doteraz 
-Ergomed poliklinika s.r.o. 2014-2016
-Nemocnica Košice‐ Šaca a.s. 1.súkromná nemocnica prijatá na ambulanciu všeobecného lekárstva 2012‐2014
-FNsP J.A.Reimana, Prešov 2004 ‐ 2011 prijatá na oddelenie vnútorného lekárstva

INÉ SCHOPNOSTI A ZNALOSTI

-certifikát zo Školy hypertenzie r.2012
-Seminár z teórie tradičnej činskej medicíny Bratislava 2011
-kurz detoxikačnej medicíny Dr.Joalis 2009
-kurz francúzskej praktickej homeopatie 2007 ‐ 2009 ukončený záverečnou skúškou

ČO MI ŽIVOT PRINIESOL

-milujúceho manžela
-dve úžasné deti
-ako lekárka som sa poprepletala so životmi mojich pacientov
-srdce otvorené dokorán