Nechoďte do ambulancie, ale napíšte nám email na mudrmacakova@gmail.com s predmetom “COVID”.
Do mailu skopírujte text nižšie medzi čiarami a vyplňte.

Do mailu priložte  scan alebo foto certifikátu o výsledku testu!

Formulár


Týmto súhlasím s poskytnutím informácii ohľadne môjho zdravotného stavu prostredníctvom tohto mailu MUDr. Lucii Mačákovej.
Budem odpovedať pravdivo a nezatajím žiadne skutočnosti.

1. Bol som PCR / antigénovo pozitívne testovaný :
Dátum pozitívne PCR / pozitívneho Ag testu:

2. Úzky kontakt s pozit.testovaným:
( za úzky kontakt sa považuje kontakt vo vzdialenosti menej ako 2m po dobu viac ako 15 minut bez rúšok !)
Dátum úzkeho kontaktu:

3. Osoba žijúca v spoločnej domácnosti s pozit.testovaným:

Príznaky:
teplota maximálna:                   teplota dnes:
počet dní, kedy boli teploty:

kašeľ:
počet dní, kedy bol kašeľ:

dýchanie: v norme / pocit dýchavice

iné príznaky:

strata čuchu, chuti:

trvanie ťažkostí : ……. dní

Tlak krvi doma:
Pulz:

PN -práceneschopnosť od:

Potrebujem PN:
Ak uvediete áno:
Meno a adresa zamestnávateľa:

Trvalý pobyt:

Adresa kde sa budete v čase PN nachádzať:

Tel. číslo:

Bol ste kontaktovaný Regionálnym úradom verejného zdravotníctva?


 Ak chcete v Sociálnej poisťovni urýchliť vybavenie žiadosti a aj vyplatenie tzv. „péenky“, kliknite tu pre viac info.

Odporúčania:
tekutiny, vitamíny, kľudový režim., vit.B,C,D,Zinok pri teplote nad 37,5C Paralen 1tbl a 4 hod, nosové kvapky, pri suchom kašli antitusiká napr. Stoptussin, Ditustat, Erdomed…, pri produktívnom expektorancia napr.Solmucol, Mucosolvan, Bromhexin,Erdomed…. Pri bolesti hrdla napr. Florsalmin, Glimbax, Jox….  Poučený o nároku na PN. Kontrola o 5 dní telefonicky, pri zhoršení stavu skôr telefonicky. Povinná karanténa minimálne 10 dní .

Poučený o nutnej redukcii sociálnych kontaktov a nutnosť dodržiavania protiepidemiologických opatrení aj u členov domácnosti.